Preeti To Unicode

तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:

प्रीति फन्टका अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :

Special Characters : र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ॐ ण ।

Special Characters : र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ॐ ण ।

Unicode to Preeti

तलको बक्समा युनिकोड फन्टमा टाइप गर्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस् :

युनिकोडका अक्षरहरू अनुसारको प्रीति फन्टका अक्षरहरू तलको बक्समा हेर्नुहोस् :

Roman to Nepali Unicode

तलको बक्समा रोमन अक्षरहरु टाइप गर्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस् :

रोमन अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :

Keyboard Shortcuts

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2019. Artha sarokar Preeti to Unicode converter: Nepal's Leading Preeti to unicode converter Maintained By : Eservices Nepal